Gummy Bear Lab

$2.00

🧪Gummy Bear Lab 🧸

การทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆกับน้องหมี Gummy Bears 6 ตัว…แต่ มี 1 ตัวหายไป! อีก 2 ตัวเล็กลงๆ บางตัวใสๆ บางตัวเปลี่ยนสี บางตัวบวมๆ อะไรทำให้น้องหมีเปลี่ยนไป? พาเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่า 😊

✂️ อุปกรณ์
Gummy Bears
ภาชนะใส่ (กล่องยา)
ของเหลวที่มีในบ้าน ชาน่าทดลอง
1. น้ำเปล่า
2.โค้ก
3. แอลกอฮอล์
4. ลิสเตอร์ลีน
5. ไฮเตอร์ 🚫วัตถุอันตรายห้ามเด็กๆทำตามนะคะ

Category: