Butterfly Finger Puppet

$2.00

🌼 Butterfly Finger Puppet 🦋

ผีเสื้อแสนสวยที่ใช้เทคนิคการลงสีสนุกๆ
ด้วยปากกาเมจิกระบายลงบนพลาสติก
แรพอาหารแล้วนำไปปั๊มลงบนภาพผีเสื้อ
ปั๊มๆๆๆ จนเต็ม แล้วตัดออกมา จากนั้น
ทำปลอกสอดนิ้วให้เด็กๆ บินสนุกสนาน
เลยค่า 👧🏻🦋💕

Category: